Protetyka Kartuzy

Główną drogą przenoszenia infekcji od pacjenta do technika dentystycznego są zainfekowane wyciski i inne elementy protetyczne, takie jak wzorniki zwarciowe i próbne protezy, jednak jak się wydaje, najczęstsze źródło infekcji mogą stanowić wyciski. Owen i Goolam przeprowadzili badania nad skutecznością dezynfekcji różnych materiałów wyciskowych, podając następujące szczegółowe zalecenia:


- wyciski silikonowe należy spłukać sterylną wodą i zanurzyć na 10 minut w roztworze glutaraldehydu;


- wyciski ałginatowe do modeli diagnostycznych zanurzyć na 10 minut w roztworze glutaraldehydu;


- wyciski ałginatowe do modeli roboczych spłukać sterylną wodą, zanurzyć ponownie i pozostawić pod nawilżoną gazą przez 10 minut;


- masy tlenkowo-eugenolowe (pasty wyciskowe) umieścić na 10 minut w roztworze glutaraldehydu;


- wyciski polieterowe - postępowanie takie, jak z wyciskami alginatowy-mi do modeli roboczych.


Wycisk czynnościowy szczęki czy żuchwy stanowi odwzorowanie podłoża protetycznego w stanie dynamicznym. Znajdują w nim odbicie anatomiczne elementy tkanek mało podatnych na ucisk i przemieszczenie oraz czynnościowo ukształtowane pobrzeże, tj. przejście między ruchomą a nieruchomą błoną śluzową. Analizy wycisku dokonuje się w obecności pacjenta, sprawdzając, czy powierzchnia wycisku dokładnie odwzorowuje tkanki podłoża protetyka Kartuzy.


Według Heartwella na wycisku górnym  i dolnym odbicia poszczególnych odcinków podłoża protetycznego przedstawiają się następująco:


Szczęka


1. Wędzidełko wargi górnej (a) odbite jest w kształcie rowka.


2. Odbicie błony śluzowej (b) w części wargowej i policzkowej przedsionka określa granice zasięgu wycisku w tej okolicy. Powierzchnia ta jest zwykle gładka.


3. Grzbiet wyrostka tworzy rów zębodołowy (c).


4. Guzy wyrostka zębodolowego szczęki dają zagłębienie (d) na krańcach rowu zębodolowego.


5. Przy szeroko otwartych ustach więzadło skrzydłowo-żuchwowe może wytwarzać rowek (e) za guzem wyrostka.


6. Przy energicznym wykonywaniu bocznych ruchów czynnościowych na tylno-bocznej ścianie wycisku może się odcisnąć przedni brzeg wyrostka clziobiastego żuchwy (f).


7. Dołeczki podniebienne tworzą zwykle dwie symetryczne, niewielkie wyniosłości na tylnej granicy podniebienia twardego (g).


8. Granica przejścia podniebienia twardego w miękkie zwykle daje gładkie odbicie (h). Jednak w przypadku dużej aktywności gruczołów śluzowych mogą powstać nieregularne zagłębienia utworzone w wyniku wtłoczenia do materiału wyciskowego wydzieliny gruczołów.


9. Szew podniebienny w zależności od wielkości i kształtu tworzy różnego rodzaju zagłębienia biegnące w części środkowej podniebienia (i).


10. Zmarszczki podniebienne tworzą w przedniej części wycisku rowki odchodzące drzewiasto od linii pośrodkowej (j).


11. Brodawka sieczna tworzy regularne zagłębienie (k) w środku przedniego odcinka wycisku.


Żuchwa


1. W wycisku żuchwy przyczepy więzadeł kształtują rowki podobnie jak w szczęce (a). Zbliżone w kształcie jest również odbicie wyrostka zębodolo-wego.


2. Obrzeża błony śluzowej przedsionka są bardziej wyraźne niż w szczęce.


3. Linia skośna zewnętrzna przedstawia się jako niewielkie zagłębienie.


4. W miejscu przejścia w ścianę policzkową jest płaska, dość szeroka powierzchnia biegnąca od linii skośnej zewnętrznej do grzbietu wyrostka


zębodołowego (b).


5. W dystalno-policzkowej części wycisku powstaje zagłębienie łub wygórowanie wywołane uciskiem mięśnia żwacza na mięsień policzkowy (c).


6. Okolica przestrzeni pozatrzonowcowej występuje jako gruszkowata wklęsłość, stanowiąca zakończenie zagłębienia zębodołowego (d). Podu-szeczka pozatrzonowcowa daje podobnego kształtu odbicie, jednak znacznie mniejsze i umieszczone bardziej ku przodowi.


7. Fałdy podjęzykowe tworzą gładkie, jednakowe zagłębienia po obu stronach linii pośrodkowej (e).


8. Przyczepy mięśnia żuchwowo-gnykowego tworzą rowek, poniżej którego powstają zwykle podcienie (f).


9. Wędzidełko języka odbija się zwykle w postaci niewielkiego zagłębienia lub bruzdy.


10. Przestrzeń pozażuchwowa tworzy wyraźną wyniosłość protetyka Kartuzy(g).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *